Jakob's Magazine 02-2022 Zomer editie

Jakob's Magazine 02-2022 Édition d'été

Jakob's Magazine 02-2022 Summer edition

SPECIAL VOLVO CUSTOM

SPECIAL VOLVO CUSTOM

SPECIAL VOLVO CUSTOM

NOW AVAILABLE WITH AN ENGLISH TRANSLATION!

○ Guido zet Volvo op zijn "plaats" - Volvo testcircuit Stora Holm
○ Volvo Custom by Bo Zolland
○ De reïncarnatie van Jakob
○ De Amazon Kombi voor de lens
○ Een vorm van expressionisme
○ Såld - Sold - Verkocht/ Veilingnieuws
○ Jakob's Models - Volvo Amazon Kombi
○ En zoveel meer…

○ Avec Guido nous découvrons des "lieux Volvo" - Le circuit d'essais Volvo à Stora Holm
○ Volvo Custom by Bo Zolland
○ La réincarnation de Jakob
○ La Volvo Amazon comme modèle
○ Une forme d'expressionisme
○ Såld - Sold - Verkocht/ Nouvelles des enchères
○ Jakob's Models - Volvo Amazon Kombi
○ Et tellement plus…

○ Guido puts Volvo in its "place" - Volvo testtrack Stora Holm
○ Volvo Custom by Bo Zolland
○ The reincarnation of Jakob
○ The Amazon Kombi at the photo studio
○ A kind of expressionism
○ Såld - Sold - Verkocht/ Auktion news
○ Jakob's Models - Volvo Amazon Kombi
○ And much more…